bronblamo

Gair i ddisgrifio'r weithred o osod y coc rhwng y ddwyfron swmpus a phlamo/chnychu'n awchus.
Cyfystyron

Anfon