llaciwr

(a)Dyn sy'n defnyddio'r coc i ledaenu gorwelion gweflau merch (b)Hoywferch sy'n dyrnu contia' (h.y. ffitio dwrn cyfan fyny merch)

Anfon