Torthaethwy

Ebychiad i fynegi siom ar gyrraedd dafarn/clwb nos pan fo tewdra'n rhemp yn y lle.

Anfon