mela

(a) Y weithred o gyffwrdd yr organau rhywiol er mwyn cyffroi partner. (b) Gall hefyd ddynodi diddordeb tra amheus yn yr ifeinc, 'mela plant' - pidoffilia

Anfon