Mistar Urdd

Pedoffeil, mewn gwirionedd... Megis pan welir merch smart, ond sydd dan oed: "Ow, dwlen ni raspo honna..." "Ffacinel, Dyl, ma honna'n un o rai Mistar Urdd..."

Anfon