gwlybfflach

Yr uchafbwynt rhywiol, pegwn rhyw, orgasm. e.e. "gafodd fy nghariad i wlybfflach fel dilyw Noa neithiwr"
Cyfystyron

Anfon