piso dryw yn y môr

Trosiad ychydig yn fwy lliwgar o'r idiom Saesneg 'Drop in the ocean'

Anfon