trempyn

Rhywun sy'n gwynto o Strongbow ac/neu pisho. Mwy na thebyg, pan yn ysgol, gaethon nhw cinio am ddim wedi ei dalu gan y cyngor. e.e. "Ble ti 'di bod, yr hen drempyn blewog?"

Anfon