tafod sarff

Pisiad cam wedi'i achosi gan flociad neu rwystr yng ngheg yr organ rywiol wrywol. e.e. "Iesu Grist, ti di piso ar y llawr eto" "Mae'n ddrwg gen i cariad, ond mi roedd gen i dafod sarff y bore ma"

Anfon