brochgai

Lesbiaid. Term amaethyddol am ddwy fuwch yn ceisio cael cyfathrach rhywiol. Yn yr ystyr fodern, gall fod yn ddisgrifiad cymraeg am ferched yr atig.
Cyfystyron

Anfon