march asyn

Dyn nad yw'n becso am safon y menywod y mae yn eu shelffo, h.y. mae amlder y weithred rywiol yn bwysicach na phrydferthwch.

Anfon