trôns fatha nyth malwan

Disgrifiad o olwg trôns dyn sydd wedi cynhyrfu'n lân. Clywyd yn ystod 'strip show' un aelod o'r gynulleidfa wrth y llall.

Anfon