napi sôs brown

Napi sy'n cael ei wisgo gan ffwrchymwrthodwr/budrogan sydd wedi cael gormod o dîndreulio a methu dal y cachu i mewn.

Anfon