mwll (rhywun)

Dywediad josgaidd am rywun diflas. e.e. dyn/dynas/boi mwll
Cyfystyron

Anfon