twll yw twll yn y tywyllwch

Dywediad i ddynodi nad yw cyfathrach rhywiol gyda menyw neu ddyn hyll neu dew yn rhy ddrwg pan na allwch eu gweld. e.e. John Sardîns: "Shelffes ti'r dorth 'na nithwr?" Wil Macrall: "Iyffach do, twll yw twll yn y tywyllwch ondife"

Anfon