plisgyn rhech

Agos iawn. O fewn trwch blewyn. e.e. "O'n i o fewn plisgyn rhech i gloddio'r ogof frown neithiwr."

Anfon