mamforthwylo

Cyfathrach rhywiol gyda mam (un rhywun arall neu'ch un chi os dyna yw eich dewis).
Cyfystyron

Anfon