tyrtha

Y weithred o fynd efo ambell ferch hyll/twp/an-apelgar h.y. torth.

Anfon