llafargaru

Y weithred o ddefnyddio'r genau i gynhyrfu'ch partner yn rhywiol.
Cyfystyron

Anfon