ysbrydgach

Math o gachiad - rydych wedi teimlo'r brithyll yn cael ei ryddhau mewn i'r dŵr ac wedi clywed y sŵn sblash, ond pan edrychwch mewn i'r pan nid oes golwg ohono. Cachiad X-Ffeils.

Anfon