mwstardgach

Cachu melyn trioglyd sy'n sdicio i'r cedorion a blewiach tîn gan wrthod gadael; tebyg i gachu oen bach.

Anfon