mae'r llif yn gryf

Dyweder pan fod menyw mewn tymer gwael i awgrymu taw misglwyf yw achos y tymer.
"Beth ffwc wyt ti'n gnweud yn gadael dy sgidiau ynghanol y llawr, y penci dwl?" "Beth mae hon yn cwyno amdano nawr. Weden i fod y llif yn gryf heno."

Anfon